vrijdag 28 oktober 2016

i m m i g r a t i e
Dit zijn mensen, die tussen 1892 en 1954 immigreerden in New York, Ellis Island. De register-ambtenaar/amateurfotograaf  Augustus Francis Sherman slaagde erin om uit de archieven zwart-wit foto's op te vissen van mensen uit alle windstreken die hun Amerikaanse droom kwamen beleven. De meeste mensen hadden al hun bezittingen bij zich en hadden hun mooiste kleren aan. De foto's zijn onlangs van kleur voorzien door Dynamichrome. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het achterhalen van hoe iets er in het echt moet hebben uit gezien. 

Geen opmerkingen: