vrijdag 4 november 2016

s l a v e c i t y

Tot  2oktober was er in museum De Pont in Tilburg SlaveCity te zien. Van Joep van Lieshout. Het was in de context van 500 jaar Jheromimus Bosch, wiens schilderijen veelal net zo beangstigend zijn. SlaveCity is een studie naar een energie-neutrale maatschappij met het zo efficiënt mogelijke gebruik van mensen.  Het productiesysteem is cradle to cradle, door middel van een systeem van recycling, kannibalisme, straf en beloning wordt ervoor gezorgd dat alle onderdelen van de mens helemaal worden benut. Een mens kan dienen als arbeider of orgaandonor, of als brandstof of als voedsel. Op deze manier is SlaveCity heel duurzaam en winstgevend. SlaveCity is helemaal doorberekend op 200.000 mensen.  Ik was er behoorlijk ondersteboven van. Tenslotte is het "normaal"dat we zo met dieren om gaan, waarom dan niet met mensen? Echt een tentoonstelling die aan het denken zet: af en toe duikt er ergens in Nederland of daarbuiten weer een (deel van) de tentoonstelling op. Zeker naar toe gaan. En kijk op https://www.youtube.com/watch?v=PcP-4-so1ck om de aimabele kunstenaar zelf aan het woord te zien over dit project.

Geen opmerkingen: